ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ

Клийн Тех ООД се придържа към офицялно обявените цени на Alfred Karcher GMBH за продажба и сервиз на територията на  България.

Цените ни са актуализират ежегодно, като промени се извършват при промяна в ценовата листа на производителя ALFRED KARCHER GMBH.

При поръчка на специален модел машина, за който е необходимо да се извърши индивидуална доставка, клиентът заплаща капаро в размер на 50% от стойността и. Срокът на доставка се уточнява в момента на поръчката, но не по-дълъг от 20 работни дни след извършване на авансовото плащане.

По желание на клиента големите машини и такива със специално предназначение могат да бъдет въведени в експлоатация от представители на фирмата. При пускането в експлоатация се провежда и обучение на персонала за работа с техниката обект на доставката.

 

Гаранционни условия:

Условията за гаранционно обслужване на Клийн Тех ООД са съобразени с общите условия и изисквания на производителя ALFRED KARCHER GMBH.

Гаранционния срок на всички битови уреди Karcher е 24 месеца и започва от датата на приемане на машината от клиента.

Допълнителна гаранция от 24 месеца се предоставя ако уреда премине техническо обслужване и се презавери гаранционната карта,  между 24 и 26 месец от закупуването му  в сервиз на Клийн Тех ООД в страната. Стойността на техническото обслужване варира между 20.00 лв и 40.00 лв без вкл. ДДС в зависимост от моделът на машината.

Гаранционния срок на всички професионални уреди Karcher е 12 месеца и започва от датата на приемане на машината от клиента, освен ако не е опоменато друго. 

Допълнителна гаранция от 12 месеца се предоставя ако уреда премине техническо обслужване и се презавери гаранционната карта,  между 12 и 14 месец от закупуването му  в сервиз на Клийн Тех ООД в страната. Стойността на техническото обслужване варира между 40.00 лв и 80.00 лв без вкл. ДДС в зависимост от моделът на машината.

Гаранцията е валидна при представена гаранционна карта на машината.

При производствен дефект на машина през гаранционния и период клиентът не заплаща извършения ремонт и вложените части.

Гаранционен сервиз и гаранционна поддръжка могат да извършват само офицялни сервизи нa Karcher. Във всички други случаи на техническа намеса гаранцията е невалидна.

Отказ от гаранционно обслужване може да има в някой от следните случаи:

- При неправилен монтаж и работа с техниката;

- При повреди настъпили при не добро стопанисване от страна на клиента;

- При сервизна намеса от неоторизирани лица, както и поддръжка с неоригинални части и консумативи; 

- При употреба на техниката не по предназначение, и несъобразено с класа, в който е тя(хоби техника за професионални цели); 

- При повреди в следствие на форсмажорни обстоятелства;

- При употреба на техниката в неизправни електро инсталации; 

- При използване на нечиста вода за захранване, без съответните филтри, както и при недостатъчно количество на водата за нуждите на машината;

- При повреди причинени от употребата на препарати и консумативи, които не са предназначени за ползване в конкретния модел машина;

- Механични повреди причинени от трети лица - счупване, деформиране, замърсяване до критични стойности и др.;

- При недобре попълнена гаранционна карта - без дата, сериен номер на машината и данни на клиента;

При гаранционно събитие на закупена от Клийн Тех ООД машина обърнете се към най-близкия оторизиран сервиз на марката. 

Всички машини от продуктовата гама на Karcher, без значение кога са произведени може да сервизирате при нас, като ще получите гаранция на извършения ремонт.

Ако сте доволни от нашето обслужване можете да сключите договор за абонаментно поддържане от нашия сервиз.

 

ОТКАЗ  ОТ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА:

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил  стоката закупена от Клийн Тех ООД не употребявана в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

КЛИЙН ТЕХ ООД запазва правото си да прецени дали да приеме върнатата стока в случай, че:

върнатата стока е с увредена опаковка; следи от употреба: драскотини, удари, замърсявания и др.; увредена от токов удар; липсващи: аксесоари от окомплектовката на уреда, гаранционна карта, инструкция за употреба;

за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (чл. 57, т.5 - ЗЗП).

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Клийн тех не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил  за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката  рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Всички транспортни разходи по връщането на стоката са за сметка на клиента.

За онлайн разрешаване на спорове, моля последвайте линка:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?...

 

Информация за Комисия за защита на потребителите (“КЗП”):
Наименование Комисия за защита на потребителите (“КЗП”)
Адрес гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6;
Телефон за контакт 02/9330565
Горещ телефон за контакт за потребители 0700 111 22
E-mail info@kzp.bg

 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

За контакти

"Клийн Тех" ООД - Търговски център  Karcher 

гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 281
/до входа на завод Димят/
тел./факс: 052 / 72 30 30

GSM:  0877 / 40 43 30
GSM: 0877 / 40 43 37
office@cleanteh.com

Понеделник - Петък: 9.00- 18.00 часа

Събота: 10.00 - 14.00 часа

Сервиз и резервни части Karcher:

тел/факс: 052/ 72 30 30
GSM: 0877 / 40 43 35
GSM: 0877 / 40 45 59

service@cleanteh.com

Facebook Намерете ни във Facebook